Service

Het reinigen van ( vet) afzuigsystemen,productie apparatuur,etc. vragen om een specifieke toepassing van onze specialistische reinigingstechnieken welke per project kunnen verschillen. De voorwaarden en controlepunten van de te reinigen oppervlaktes worden vastgelegd in ons werkboek (stappenplan) per project.


Voornaam is telkens hetzelfde DuctMan kwaliteitsniveau te halen voor U als klant zodat U precies weet wat wij als DuctMan U als product toeleveren en DuctMan hierna U een “Certificaat van Geen Bezwaar” kan overhandigen welke U aan Uw (brand)verzekering kunt overleggen.

 

Bij een aanvraag doorlopen we een aantal verschillende stappen ( voorbeeld Afzuigsysteem) :

 

1. Vervuilingsgraad & grote van afzuigsysteem ( Afzuigkap/Afzuigkanaal/ Afzuigunit) vaststellen.

 

2. Het nemen van Foto's van afzuigsysteem inwendig/uitwendig

.

3. lengte van afzuigkanaal meten/bepalen.

 

4. Bereikbaarheid van afzuigkanaal bepalen t.b.v. plaatsing werk/inspectieluikjes & reiniging van het inwendige van het afzuigkanaal.

 

5. Calculeren van ureninzet in arbeid en alle noodzakelijke apparatuur & middelen,etc. ( per project/locatie).

 

6. Het aanbieden van een gedegen onderbouwde offerte waarin alle werkzaamheden punt voor punt beschreven staan.

 

Bij gunning opdracht :

 

DuctMan zal bij gunning van opdracht te samen met opdrachtgever een tijdspad afspreken waarop de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden,. Dit kan betekenen dagdienst/nachtdienst/weekend, zodanig dat DuctMan nimmer Uw arbeidsproces richting Uw klanten in gevaar zal brengen. De ruimtes waar DuctMan binnen Uw bedrijf werkzaam zal zijn zullen ook netjes achter gelaten worden na afronding van onze werkzaamheden.

 

Tot Uw dienst !

 

 

 

^ Naar boven